124405455_389717598840610_8287870606113741054_n.jpg

ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БЭЛЭН БАЙ БАГЦ СУРГАЛТЫГ ДҮҮРГИЙН 1000 ИРГЭН, 1000 СУРАГЧДАД ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Багануур дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, ДЗМОУБ-ын Багануур орон нутгийн хөтөлбөртэй хамтран баталсан удирдамжийн дагуу ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад БЭЛЭН БАЙ…

123927022_482081652758527_4430484881898135697_n.jpg

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Багануур тохижилт ОНӨААТҮГ-ийн удирдах бүрэлдэхүүнд гамшгаас хамгаалах тухай хууль, мэргэжлийн ангийн дүрэм, мэргэжлийн удирдлагуудын үүрэг, галын аюулгүй байдлын тухай хуулиар…

123568862_2433886090240586_417420813395428450_n.jpg

ЗҮҮН-ӨМНӨД БҮСИЙН САЛБАРЫН АШИГЛАЛТ ШУУХАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА БЭЛЭН БАЙ БАГЦ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ ТӨХК-НИЙ ЗҮҮН-ӨМНӨД БҮСИЙН САЛБАРЫН АШИГЛАЛТ ШУУХАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ ИРҮҮЛСЭН ХҮСЭЛТИЙН ДАГУУ АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДАД БЭЛЭН БАЙ…

122552900_373044443887532_4416335886044402579_n-1.jpg

241 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДАД ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТАНХИМЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дүүргийн 5 дугаар хороонд үйл ажиллагаа явуулдаг 241 дүгээр цэцэрлэгийн ажилтан албан хаагчдад гамшгийн тухай ерөнхий ойлголт, Галын аюулгүй байдлын…