Байршил, холбоо барих утас:

Багануур дүүргийн 3 дугаар хороо Үйлдвэрийн хэсэг

Факс:  7021-101,  7021-0301, 80046101