АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДЫН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

109579000_285703049309973_5967067416427454846_n.jpg

Дүүргийн 3 дугаар хорооны үйлдвэрийн хэсэгт байрлах Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК Зүүн-Өмнөд бүсийн Багануур салбарын нийт 15 ажилтан албан хаагчдад “Бэлэн бай” сургалтын багцын гал түймэр, газар хөдлөлт, үер, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сэдвүүдээр 2,5 цагийн  танхим болон гал унтраах дадлагыг зохион байгуулж Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн ААНБ, иргэний эрх, үүрэг, галын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 2 төрлийн гарын авлагыг 30 ширхэгийг тараалаа.  

scroll to top