ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

118652309_314534446665609_6321317261218215273_n.jpg

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжийн дагуу гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг дүүргийн боловсролын байгууллагуудад 2020 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр хүртэлх хугацаанд зохион байгуулан ажиллалаа. Хяналт шалгалтад нийт Ерөнхий боловсролын сургууль-3, Цэцэрлэг-9, МСҮТ-1 хамрагдлаа.

scroll to top