АЛБА ХААГЧДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

119473693_449723625922533_7040934772455553685_n.jpg

Багануур дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Спорт, эрүүл мэндийн зөвлөлийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу эрэгтэй алба хаагчдын эрүүл мэндийн мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлээр танхимын сургалтыг эрүүл мэндийн байгууллагаас авч урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрууллаа.

scroll to top