131 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГТ ГАМШГААС ХАМГААЛАХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

120240233_758219351626059_3244249333250492791_n-1.jpg

Дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрладаг 131 дүгээр цэцэрлэгийн удирдах 10 ажилтан, албан хаагчдад Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний эрх, үүрэг, гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг ашиглах сэдвээр танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.

scroll to top