БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТ

121226018_672104020393375_8051152647153084204_n.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/309, 2019 оны А/416, Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны А/01, Онцгой байдлын хэлтсийн даргын 2020 оны А/02 дугаар тушаал, батлагдсан төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу ГТУА-64 дүгээр ангийн салааны захирагч дэслэгч У.Шинийннэгэн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн заавар сэдвээр хичээл бэлтгэн бие бүрэлдэхүүнд танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.

scroll to top