БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТСЭЭС ISO 45001:2015, ISO 9001:2018 СТАНДАРЫГ НЭВТРҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

121699247_2531140887177452_4277348008958968861_n-1.jpg

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын А/102 дугаар тушаалын дагуу НОБГ-ын Дотоод, хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, эрсдэлийн удирдлагын тасгийн дарга хошууч Ж.Төмөрмандах, Налайх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн гамшгийн эрсдэлийн удирдлага, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн дэслэгч Д.Нямдорж нар Нэгдсэн менежментийн тогтолцоо ISO 45001:2015, ISO 9001:2018 стандартын ерөнхий ойлголт, Аюулгүй байдал, байгууллагын соёл сэдвээр хэлтсийн нийт албан хаагчдад сургалтыг зохион байгууллаа.

Мөн байгууллагын дотоод аудитыг хийж нэгдсэн менежментийн тогтолцооны зорилтын төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллаж байна.

scroll to top