НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧИД ГАМШГААС ХАМГААЛАХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

122141770_2420881121551302_2105288688407058166_n.jpg

Дүүргийн 4 дүгээр хороонд үйл ажиллагаа явуулдаг Насан туршийн боловсролын төвийн ажилтан албан хаагчдад гамшгийн тухай ерөнхий ойлголт, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн ажилтан албан хаагч, иргэдийн эрх, үүрэг, Газар хөдлөлт, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг ашиглах нь сэдвээр танхимын сургалтыг хийлээ.

Мөн байгууллагын дуут дохиог ашиглан аюулгүй талбайд Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг шалгаж аранзны үзлэгийг зохион байгууллаа.

scroll to top