241 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДАД ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТАНХИМЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

122552900_373044443887532_4416335886044402579_n-1.jpg

Дүүргийн 5 дугаар хороонд үйл ажиллагаа явуулдаг 241 дүгээр цэцэрлэгийн ажилтан албан хаагчдад гамшгийн тухай ерөнхий ойлголт, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн ажилтан албан хаагч, иргэдийн эрх, үүрэг, Газар хөдлөлт, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг ашиглах нь сэдвээр танхимын сургалтыг хийж, Гал түймрээс урьдчилан сэргийлье гарын авлагыг тарааж сурталчиллаа. Мөн Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг үзлэг болохтой холбогдуулан аранзны үзлэгийг зохион байгуулан заавар зөвлөмж өгч ажиллалаа.

scroll to top