ЗҮҮН-ӨМНӨД БҮСИЙН САЛБАРЫН АШИГЛАЛТ ШУУХАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА БЭЛЭН БАЙ БАГЦ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

123568862_2433886090240586_417420813395428450_n.jpg

ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ ТӨХК-НИЙ ЗҮҮН-ӨМНӨД БҮСИЙН САЛБАРЫН АШИГЛАЛТ ШУУХАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ ИРҮҮЛСЭН ХҮСЭЛТИЙН ДАГУУ АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДАД БЭЛЭН БАЙ СУРГАЛТЫН БАГЦИЙН ГАЗАР ХӨДЛӨЛТ, ОЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СЭДВЭЭР ТАНХИМЫН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

scroll to top