Дүүргийн Засаг даргын А/401 дүгээр захирамж

6xmcqunkwi4nw2fxl6c9cavtv8t1ajrcl2fjtx7bdc0.jpg

Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг бууруулсантай холбогдуулан хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай дүүргийн Засаг даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/401 дүгээр ЗАХИРАМЖ

scroll to top