Зөвлөмжийг баримталж, халдвараас сэргийлье!

6xmcqunkwi4nw2fxl6c9cavtv8t1ajrcl2fjtx7bdc0.jpg

Таныг ажлын байрандаа ажил эхлэхээс өмнө Коронавирусийн халдвараас хэрхэн хамгаалах зөвлөмжийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас гаргаснаар хүргэж байна. Хөл хорионы үеэр ажил эрхэлж буй гэр бүл, хайртай хүмүүстээ дамжуулж хүргээрэй.

scroll to top