2021 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрөөс ажиллах худалдаа, үйлчилгээний байгууллагууд

olloo_mn_1518084818_15e942d2669995fbd78ffe6aa61fce8aoriginal-6zx1snyu9wo24xpx2cagti398dhu6drfqv3buo2qlvk.jpg

Халдвар_хамгааллын дэглэмийг нэг түвшин бууруулсантай холбогдуулан зах_худалдааны төвүүдийг үе шаттайгаар нээж байна. 10-наас үйл ажиллагаа явуулж эхлэх худалдаа, үйлчилгээний байгууллагын мэдээллийг хүргэе.

scroll to top