АЛДВАЛ ГАЛДАНА АЯНЫ ХҮРЭЭНД НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

242770407_875582159994484_6337635315171054121_n.jpg

Багануур дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран Алдвал Галдана аяны хүрээнд ой бүхий газруудаар урьдчилан сэргийлэх ухуулга сурталчилгааг зохион байгуулан ажиллалаа. Нийт 5 тээврийн хэрэгслийг /13 том хүн, 7 бага насны хүүхэд/ ой бүхий газраас буцааж 20 гаруй айл өрхөөр мэдээлэл хийж ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх 2 төрлийн гарын авлагыг 40 ширхэгийг өгч сурталчиллаа.

scroll to top