БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮН ЁС ЗҮЙН ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

240527401_3005757699697157_990754572774922692_n.jpg

Багануур дүүргийн Насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран нийт бүрэлдэхүүнд Иргэний боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн дагуу сургалтыг зохион байгууллаа.

scroll to top