2023 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТАЛЛАА

327154871_3709790329247678_2945749341132587005_n-1.jpg


Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргатай 2023 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр бүтцийн нэгжийн 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг байгуулан 2023 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Онцгой байдлын хэлтсийн дарга, дэд хурандаа Г.Батжаргал тус хэлтсийн офицер бүрэлдэхүүний 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталлаа.

Онцгой байдлын байгууллагаас дэвшүүлсэн 2023 оны зорилт, Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас 2023 онд дэвшүүлсэн Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг нэмэгдүүлэх, Штабын бэлтгэл, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлж, холбоо зарлан мэдээллийн ашиглалтыг сайжруулах, Цахим сургалт, сурталчилгааг эрчимжүүлж, гамшгийн эрсдэлийг бууруулж, аюулгүй байдлыг хангуулах зорилтуудыг хэрэгжүүлэхээр Онцгой байдлын хэлтсээс Цахим сургалт, сурталчилгааг эрчимжүүлж, гамшгийн эрсдэлийг бууруулж, аюулгүй байдлыг хангуулах зорилтыг дэвшүүлсэн ажиллаж байна.

scroll to top