66211208_481478629344281_5165416133058101248_n.jpg

Өдөрлөг зохион байгууллаа

Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, угаартах, хордох, гол усанд осолдох гэх мэт гэнэтийн аюул осолд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх сурталчилгааны өдөрлөгийн арга…

66211528_2348597942079806_5314647275723554816_n.jpg

Бэлэн бай сургалт

Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, ДЗМОУБ-ын Багануур ОНХөтөлбөр, 3 дугаар хорооны ажлын…

58852710_548480355679424_1196264059700248576_n.jpg

БАЙГАЛИА ХАМГААЛЪЯ АЯНД НЭГДЛЭЭ

2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр Байгалиа хамгаалъя нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд дүүргийн ИТХ-ын ГХУСАЗСЗ, Прокурорын газар, Мэргэжлийн хяналтын…

2-6r8lim9vs20c275r0k50ashtdp94nzm8vm8dmu36a0w.jpg

“ЭХ ОРОНЧ ҮЗЭЛ, ҮНДЭСНИЙ БАХАРХАЛ” СЭДЭВТ ХҮҮХДИЙН ТАНИН МЭДЭХҮЙ, АМЬДРАХ УХААНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Төрийн цэргийн болон Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын ажил үүргийн онцлогыг  таниулах, Эх оронч үзэл-Үндэсний бахархалыг…

65020912_1358356820981582_283502617886195712_n.jpg

Бэлэн бай сургалт зохион байгууллаа

2019 оны 06 дугаар сарын 19-ны өдөр дүүргийн ахмадын хорооны танхимаар тогтмол үйлчлүүлдэг ахмадуудад газар, хөдлөлт, гал түймрийн аюулаас урьдчилан…