DSC2773-788p8gca036hmvg1oo4ys9gz604fada86ma346ttnwg-788pi8ayf5wau70stg9xpwnkpm5n4l7hwcc4dcryq0w.jpg

Онцгой байдлын байгууллагын удирдах албан тушаалтны цугларалт эхэллээ

Жил бүрийн эхэнд уламжлал болон зохион байгуулагддаг “Онцгой байдлын байгууллагын удирдах ажилтны  цугларалт” өнөөдөр эхэллээ. Цугларалтад Онцгой байдлын ерөнхий газрын…

324142134_846725629743735_7425136021775377195_n.jpg

Татварын хэлтсээс сургалт зохион байгууллаа

Татварын ерөнхий хуулиийн 29.1 Татвар төлөгч татварын тайланг хуулиар тогтоосон хугацаанд, батлагдсан загвар, зааврын дагуу цахим, эсхүл цаасан хэлбэрээр үйлдэж, харьяа…

324333734_863313554889663_2208912083344620892_n.jpg

АЛБА СУРТАЛЧЛАХ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт шийтгэх ялын бодлогыг чангатгасантай холбогдуулан хуулийн хэрэгжилтийг хангах, сурталчлан таниулах, албан…